Μανιφέστο

 

Πιστεύουμε σε έναν δικαιότερο κόσμο στον οποίο ο πλούτος και οι πόροι διανέμονται στους ανθρώπους που τους χρειάζονται και όχι αναγκαστικά σε εκείνους που μπορούν καλύτερα να τους αποσπάσουν.

Ως Συνεταιρισμένοι Τεχνολόγοι θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία παίζει θετικό ρόλο στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου κόσμου.

Οι μεμονωμένοι συνεταιρισμοί που απαρτίζουν τη Σύμπραξη έχουν δείξει ότι όταν οι εργαζόμενοι κατέχουν συλλογικά τις εταιρείες τους και κατευθύνουν τις αποφάσεις, χτίζουν φιλικότερους εργασιακούς χώρους, παράγουν καλύτερα και δημιουργούν ανώτερα ψηφιακά προϊόντα.

Καλούμε τους τεχνολόγους που ασπάζονται το όραμά μας να έρθουν μαζί μας.

Καλούμε τους χρήστες ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών -συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματικών ενώσεων, των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, των κυβερνήσεων και των ιδιωτικών εταιρειών - να απορρίψουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι μόνο οι πολυεθνικές εταιρείες ή οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια μπορούν να είναι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Η τεχνολογία συνιστά τη βάση πάνω στην οποία θα σταθεί η ανθρωπότητα και όχι ένα όχημα για λίγους προνομιούχους.

Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στις εταιρείες τεχνολογίας που δεν αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους τους δίκαια, δεν δίνουν στους εργαζόμενους λόγο στις αποφάσεις των επιχειρήσεων και δεν επιδιώκουν να δημιουργήσουν έναν δικαιότερο κόσμο ότι οι μέρες τους είναι μετρημένες. Είμαστε πιο δημιουργικοί, πιο αφοσιωμένοι και πιο ανθεκτικοί. Ελάτε μαζί μας!